צוות המרכז

רקע

ראציונאל

אתרים שימושיים

אירועים

כנסים

 

לדף ראשי


המוקד לקידום פרקטיקה מבוססת ראיות הוקם במטרה לפתח ולקדם מחקר אינטרדיסציפלינרי ולהוות מוקד ידע ומידע מוביל בתחום . המטרה המרכזית של המוקד היא להוות מרכז המשלב ידע תיאורטי ומחקרי יחד עם מתן שירות למטפלים בתחומים הקליניים השונים, ותוכניות יעוץ והתערבות לצמצום הפערים בין האקדמיה לשטח בשדות הקליניים השונים בתחום הרווחה והבריאות בארץ. הפעילות במוקד תהיה אינטר-דיסיפלינרית וישתתפו בה חוקרים ואנשי מקצוע מתחומים קליניים וארגוניים.

באופן ספציפי יתמקד המוקד בארבעה תחומים: מחקר, פיתוח מנהיגות, הכשרה והפצה/שירות.

1.      קידום המחקר בנושא וקידום הידע בשאלות תרגום, הטמעה, הפצה ושימור של ידע אקדמי בפרקטיקה. שיתוף הפעולה בין המומחים מהדיסציפלינות השונות בפקולטה יאפשר עמידה בתחרות  על קרנות מחקר יוקרתיות, יקדם מחקר אינטר-דיסציפלינרי בהיקף רחב, יוביל לארגון כנסים בין לאומיים בתחום וביחד ימקם את הפקולטה כמרכז מוביל בתחום בארץ ובעולם.  המחקר יתמקד בגורמים ברמת איש המקצוע, הפרופסיה והארגון המעודדים או מעכבים  הטמעת סביבה טיפולית המבוססת על ראיות מחקריות.
 

2.      פיתוח מנהיגות מקומית בתחום של EBP במקצועות הבריאות והרווחה  ויצירת קשרים עם מנהיגות בין לאומית בתחום.  כדי לקדם פרקטיקה מקצועית מבוססת ראיות בארץ יש צורך לפתח מנהיגות מקומית שתקשר בין האחראים על שירותי הבריאות והרווחה לבין חוקרים ואנשי אקדמיה. מנהיגות זו תוכל לקשר את המחקר לשאלות המקצועיות הרלוונטיות לפרקטיקה המקצועית בחברה הישראלית. מנהיגות זו תוכל גם לקדם קשרים עם האחראים על שירותי בריאות ורווחה וחוקרים בעולם העוסקים בתחום ובכך לקדם מחקר ולבסס ראיות בתחומי פרקטיקה מקצועיים ברמה הבין לאומית ולהחליף ידע הקיים במקומות שונים בעולם.
 

3. הכשרה- "-"What is good for the goose is good for the gander מוקד המצוינות יפעל בבחינת -יפה דורש יפה מקיים- ולכן יפעל לקידום ההכשרה במספר ערוצים: קידום ההוראה בפקולטה על ידי סינרגיה של הידע שנצבר בחוגים השונים לגוף ידע משותף והפצתו על ידי שילוב תכני ה-EBP  בקורסים קיימים; שיתוף פעולה עם היחידה ללימודי המשך לשם הכשרת קלינאים העובדים בשטח ; ופיתוח תוכניות הכשרה ספציפיות לארגונים שיפנו למוקד. פניות אחדות נעשו כבר בעבר לחוקרים המשתפים פעולה במוקד, אך הקמת המוקד תאפשר לחוקרים להוות משאב ידע והכשרה עבור אנשי המקצוע המעוניינים בכך. 

4. שירות. מוקד יהווה משאב עבור ארגונים המעוניינים להטמיע  ולשמר סביבה טיפולית המבוססת על ראיות מחקריות מוצקות כגון מרפאות, בתי חולים, שירותי רווחה וכד'. בין היתר, יפעל המוקד לפיתוח סוג של  "reader digests" של ניתוחי-על וסקירות שיטתיות בשפה הברורה לאנשי המקצוע והמאפשרת יישום, פיתוח חומרי הדרכה וייעוץ בנושא ה-EBP וכד'.

 


 

כל הזכויות שמורות לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, 31905
ניהול האתר | צרו קשר